Praia da Macumba -RJ- Rico Point + 4 W + 3 W/RJ


  • Wave Length:
  • Swell Direction:
  • Wave Direction:
  • Wind Direction:
  • Bottom Type:
I surf on this beach!
I take photos on this beach!

Sessions

Praia da Macumba -RJ- Rico Point + 4 W + 3 W/RJ

Recreiopoint Surf

17/04/2021

Praia da Macumba -RJ- Rico Point + 4 W + 3 W/RJ

Mylena

26/11/2020

Praia da Macumba -RJ- Rico Point + 4 W + 3 W/RJ

Thiago Azevedo

25/04/2020

Praia da Macumba -RJ- Rico Point + 4 W + 3 W/RJ

Ivan De Almeida

06/04/2020


How about using our APP?